Slavomír Červeň - Fotograf

Upravené fotografie

Rodinné fotografovanie

Exteriér – podľa výberu hodinové fotenie
10ks upravených digitálnych fotografií

upravené a retušované fotografie

Rodinné fotografovanie

Exteriér – podľa výberu hodinové fotenie
10ks upravených a retušovaných digitálnych fotografií podľa vlastného výberu